Dagens irritationsmoment

Okej för att Suns Java har fasats ut i Ubuntu 9.10 och ersatts med OpenJDK, det kan jag leva med. Men vad är det här?
# apt-get install openjdk-6-jdk ... Följande NYA paket kommer att installeras: ca-certificates-java hicolor-icon-theme icedtea-6-jre-cacao java-common libaccess-bridge-java libaccess-bridge-java-jni libasound2 libatk1.0-0 libatk1.0-data libcairo2 libdatrie1 libdirectfb-1.2-0 libflac8 libfontenc1 libgif4 libgtk2.0-0 libgtk2.0-bin libgtk2.0-common libice-dev libice6 libjasper1 libjline-java libjpeg62 liblcms1 libnspr4-0d libnss3-1d libogg0 libpango1.0-0 libpango1.0-common libpixman-1-0 libpng12-0 libpthread-stubs0 libpthread-stubs0-dev libpulse0 libsm-dev libsm6 libsndfile1 libthai-data libthai0 libtiff4 libts-0.0-0 libvorbis0a libvorbisenc2 libx11-6 libx11-data libx11-dev libxau-dev libxau6 libxcb-render-util0 libxcb-render0 libxcb1 libxcb1-dev libxcomposite1 libxcursor1 libxdamage1 libxdmcp-dev libxdmcp6 libxext6 libxfixes3 libxfont1 libxft2 libxi6 libxinerama1 libxrandr2 libxrender1 libxt-dev libxt6 libxtst6 openjdk-6-jdk openjdk-6-jre openjdk-6-jre-headless openjdk-6-jre-lib rhino shared-mime-info tsconf tzdata-java x-ttcidfont-conf x11-common x11proto-core-dev x11proto-input-dev x11proto-kb-dev xfonts-encodings xfonts-utils xtrans-dev
Kan någon förklara varför jag nödvändigtvis behöver GTK+, Cairo, Xorg och andra desktoprelaterade paket för att köra java på en server?

Inga kommentarer:

Bloggarkiv