Sex års väntan är över...

Antiklimax. Icke-tillfredsställande. Klichéartat. Långt under förväntan. Vad hände egentligen? Frustrerande att de får göra på det här sättet. Alla manusförfattare måste fått hjärnblödning eller något, så mycket fusk var det.

Bason Journe,

You suck!

Killing the Xserver

Xorg has an xorg.conf setting called "DontZap" which you can use to enable the Ctrl+Alt+Backspace key combo to kill the Xserver:

Section "ServerFlags" ... Option "DontZap" "false" ... EndSection

Nice double negation there. But it doesn't work in GNOME. Here is how you do it there: Go System -> Settings -> Keyboard -> Layouts -> Options -> Expand the triangle "Key sequence to kill the X-server" -> Check the checkbox. Took me a while to figure it out. In the future, it would be nice if GNOME could sync that setting with what is stated in xorg.conf.

Ubuntu Lucid

Håller på och testar Ubuntu Lucid Lynx för fullt. Som vanligt när man uppgraderar Ubuntu är det alltid något som strular. Den här gången bara alt-tab som inte funkar och xorg tror att min 1600x900 skärm är 1024x768.

GNOME håller fast vid den idiotiska principen att dölja de applikationer som är för "power users" i startmenyn. Hur får man tillbaka gconf-editor? Perkele.

Dagens irritationsmoment

Okej för att Suns Java har fasats ut i Ubuntu 9.10 och ersatts med OpenJDK, det kan jag leva med. Men vad är det här?
# apt-get install openjdk-6-jdk ... Följande NYA paket kommer att installeras: ca-certificates-java hicolor-icon-theme icedtea-6-jre-cacao java-common libaccess-bridge-java libaccess-bridge-java-jni libasound2 libatk1.0-0 libatk1.0-data libcairo2 libdatrie1 libdirectfb-1.2-0 libflac8 libfontenc1 libgif4 libgtk2.0-0 libgtk2.0-bin libgtk2.0-common libice-dev libice6 libjasper1 libjline-java libjpeg62 liblcms1 libnspr4-0d libnss3-1d libogg0 libpango1.0-0 libpango1.0-common libpixman-1-0 libpng12-0 libpthread-stubs0 libpthread-stubs0-dev libpulse0 libsm-dev libsm6 libsndfile1 libthai-data libthai0 libtiff4 libts-0.0-0 libvorbis0a libvorbisenc2 libx11-6 libx11-data libx11-dev libxau-dev libxau6 libxcb-render-util0 libxcb-render0 libxcb1 libxcb1-dev libxcomposite1 libxcursor1 libxdamage1 libxdmcp-dev libxdmcp6 libxext6 libxfixes3 libxfont1 libxft2 libxi6 libxinerama1 libxrandr2 libxrender1 libxt-dev libxt6 libxtst6 openjdk-6-jdk openjdk-6-jre openjdk-6-jre-headless openjdk-6-jre-lib rhino shared-mime-info tsconf tzdata-java x-ttcidfont-conf x11-common x11proto-core-dev x11proto-input-dev x11proto-kb-dev xfonts-encodings xfonts-utils xtrans-dev
Kan någon förklara varför jag nödvändigtvis behöver GTK+, Cairo, Xorg och andra desktoprelaterade paket för att köra java på en server?

Skatteverkstomtar

Patetiskt att inte Skatteverkets site klarar belastningen från alla som försöker deklarera. Deras servrar går just nu på knäna och man kan inte logga in för det finns inget minne kvar till att skapa nya sessioner. Kanske är det för svårt för teknikerna att förutse att ifall X miljoner människor inte har deklarerat när det är N timmar kvar innan deklarationen ska vara inlämnad, måste servrarna klara av att hantera X/N deklarationsinlämningar per timme.

Bloggarkiv