Tider är svårt

För mig. Skynda mig är jag bra på, men att stressa är jobbigt. Känslor sätter ofta krokben för en. De kan påverka ens agerande så att det blir mer irrationellt. Känslor styr också hur mycket man orkar. Andningsövningar är bra.

Inga kommentarer:

Bloggarkiv